Oświad.

Oświad.

 

Na jakiej podstawie działamy?

„Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

W Rozporządzeniu mowa jest w §6, że zakazuje się działalności basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, ZAJĘĆ SPORTOWYCH lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.
Jeżeli siłownie, kluby i centra fitness mogą prowadzić działalność w formie zajęć sportowych – a więc zorganizowanych kursów, to tym bardziej szkoły tańca prowadzące zorganizowane kursy jako pozaszkolną formę edukacji mogą funkcjonować.
Rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
A w art.46b pkt 2 ustawy widnieje, że w rozporządzeniu można ustanowić CZASOWE OGRANICZENIE określonych zakresów działalności przedsiębiorców. Ograniczenie – a nie zakaz.
Konstytucja także zezwala na ograniczenie (i znowu – ale nie zakaz) wolności działalności gospodarczej w ustawie określającej zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej (który to stan klęski żywiołowej nie został oficjalnie ogłoszony) – art. 233 ust.3 Konstytucji RP.”
Pobrane z: Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka [https://www.facebook.com/1466082603469969/posts/3393199617424915/]